FA - Fellesadministrasjonen

Hvem har tilgang til dokumentene mine i Public 360

220 views 7. februar 2019

Visse dokumenter skal bare være tilgjengelige for utvalgte grupper. Lær hvordan du kan styre tilgangene på dokumentene dine i Public 360.

Hvordan unnta brev fra offentlighet i Public 360

223 views 7. februar 2019

Hvordan skjermer du dokumentene dine korrekt etter offentlighetsloven.

Sett på en stedfortreder i Public 360

164 views 7. februar 2019

Få andre til å følge opp Public 360 for deg når du er på reise, eller har ferie.

Få brevet ditt signert av leder - i Public 360

175 views 7. februar 2019

Hvordan få brevet ditt godkjent og signert av leder

Restanseoppfølging i Public 360 – Få oversikt over ubehandlede dokumenter i din seksjon

182 views 7. februar 2019

Få oversikt og hold orden på at dokumenter mottatt i din seksjon blir besvart innen frist.

Kom i gang med Public 360

602 views 7. februar 2019

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.

Saker i Public 360

240 views 7. februar 2019

Hva er en sak og hvordan oppretter jeg den i Public 360

Godkjenning og signering av brev i Public 360

138 views 7. februar 2019

Hvordan godkjenner og signerer jeg brev digitalt i 360

Fordeling av dokumenter i Public 360

225 views 7. februar 2019

Hvordan delegere dokumenter mottatt ved din enhet/seksjon til saksbehandler i Public 360

Svar på et brev i Public 360

162 views 7. februar 2019

Skriv svarbrev til mottaker direkte i Public 360

Alltid parat - Lagring av dokumenter i Public 360

573 views 9. november 2018

Hva lagres i Public 360 og hvorfor vi må ha et eget system for saksbehandling og lagring av en viss type dokumentasjon ved OsloMet.

Førstehjelp for ledere i Public 360

337 views 25. oktober 2018

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.