FA - Fellesadministrasjonen

Søking i Public 360

376 views 9. april 2019

Filmen forklarer hvordan du søker i Public 360

Innvilge et innsynskrav i Public 360

182 views 26. mars 2019

Alle kan, ifølge offentleglova, be om innsyn i OsloMet sine saksdokumenter. Her ser du hvordan du innvilger et innsynskrav i Public 360.

Tilpasning av skrivebord i Public 360

188 views 26. mars 2019

Opprettelse av eget skrivebord i Public 360 - hvordan opprette tilpassede grenseflater i Public 360 tilpasset dine arbeidsoppgaver.

Hvordan innvilge innsynskrav delvis i Public 360

275 views 26. mars 2019

Alle kan, ifølge offentleglova, be om innsyn i OsloMet sine saksdokumenter. Her ser du hvordan du delvis innvilger et innsynskrav i Public 360.

Hvordan avvise innsynskrav i Public 360

153 views 26. mars 2019

Alle kan, ifølge offentleglova, be om innsyn i OsloMet sine saksdokumenter. Her ser du hvordan du avviser et innsynskrav i Public 360.

Hvem har tilgang til dokumentene mine i Public 360

263 views 7. februar 2019

Visse dokumenter skal bare være tilgjengelige for utvalgte grupper. Lær hvordan du kan styre tilgangene på dokumentene dine i Public 360.

Hvordan unnta brev fra offentlighet i Public 360

260 views 7. februar 2019

Hvordan skjermer du dokumentene dine korrekt etter offentlighetsloven.

Sett på en stedfortreder i Public 360

182 views 7. februar 2019

Få andre til å følge opp Public 360 for deg når du er på reise, eller har ferie.

Få brevet ditt signert av leder - i Public 360

211 views 7. februar 2019

Hvordan få brevet ditt godkjent og signert av leder

Restanseoppfølging i Public 360 – Få oversikt over ubehandlede dokumenter i din seksjon

203 views 7. februar 2019

Få oversikt og hold orden på at dokumenter mottatt i din seksjon blir besvart innen frist.

Kom i gang med Public 360

742 views 7. februar 2019

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.

Saker i Public 360

290 views 7. februar 2019

Hva er en sak og hvordan oppretter jeg den i Public 360