FA - Fellesadministrasjonen

Velkomsthilsen til nyansatte

81 views 13. mai 2020

Curt Rice ønsker nye ansatte ved OsloMet velkommen fra hjemmekontoret.

Habilitet ved ansettelser

88 views 8. april 2020

Videoen tar opp spørsmål om habilitet ved ansettelser, og beskriver OsloMet sine retningslinjer rundt temaet.

Visjon, salgord og verdier

73 views 19. mars 2020

Videoen illustrerer OsloMets visjon, slagord og verdier.

OsloMet - en oversikt

100 views 3. mars 2020

Videoen er laget for å gi nyansatte et raskt overblikk på organisasjonen OsloMet.

OsloMet - an overview

72 views 3. mars 2020

The video gives you a quick overview of the organisation chart of OsloMet

Økonomi og virksomhetsstyring: Årshjul og styringsprosesser gjennom året

154 views 17. september 2019

Mål - plan – gjennomføring – rapportering. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Budsjett og økonomistyring

155 views 17. september 2019

Sammensetning og fordeling av inntekter og kostnader. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Strategi og styring

149 views 17. september 2019

Hvordan arbeider vi for å nå målene? Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Opprykksseminar

171 views 10. mai 2019

Dette opprykksseminaret ble holdt 10. april 2019 og var åpent for alle interesserte ansatte ved universitetet.

Skiing in the City

463 views 27. mars 2019

Surrounded by forests, hills and water, Oslo's proximity to nature is unique. Join us as we follow several OsloMet employees who spent a recent workday skiing, snowboarding and enjoying the natural surroundings.

Alumnitreff i København

332 views 6. mars 2019

Nettverksbygging og erfaringsutveksling med tidligere studenter ved OsloMet.

Korsang gjer deg til en bedre leiar 1/3

366 views 26. februar 2019

Curt Rice får prøve seg som dirigent. Denne videoen er del 1 av 3, og hører til artikkelen: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/aa-dirigere-kor-kan-gjere-deg-til-ein-betre-leiar