FA - Fellesadministrasjonen

Hvordan legger man opp et kurs?

124 views 26. juni 2019

Er du kursholder via OsloMet-akademiet? Her er introen til hvordan du kan legge opp et kurs.

Publisering

6 views 10. desember 2019

Gjennomføring av møte

7 views 10. desember 2019

Utsendelse av møtedokumenter

8 views 10. desember 2019

Kom i gang - Møte- og utvalgsmodulen for utvalgssekretær i Public 360

37 views 28. november 2019

Hvordan ta i bruk møte- og utvalgsmodulen i Public360

Kvalitet i utdanning

302 views 28. oktober 2019

Vi tegner og forklarer hvorfor emneevalueringene er så viktige for utviklingen av kvalitet i utdanningene våre på OsloMet.

Arbeidsgivers styringsrett i omstillingsprosesser

58 views 25. oktober 2019

Cecilie Haugen Horn er seksjonssjef ved avdeling for HR. Her snakker hun om jussen i omstillingsprosesser -hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre, og hvor går grensene?

Økonomi og virksomhetsstyring: Ny som leder med økonomiansvar

61 views 17. september 2019

Hva er det nyttig å sette seg inn i som ny leder når det gjelder økonomiområdet? Økonomidirektør Line Haugen i samtale med instituttleder Eirin Sæther.

Økonomi og virksomhetsstyring: Årshjul og styringsprosesser gjennom året

67 views 17. september 2019

Mål - plan – gjennomføring – rapportering. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Budsjett og økonomistyring

62 views 17. september 2019

Sammensetning og fordeling av inntekter og kostnader. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Strategi og styring

63 views 17. september 2019

Hvordan arbeider vi for å nå målene? Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Hvordan melde på dine ansatte til kurs?

77 views 21. juni 2019

Kort beskrivelse av hvordan man kan melde på sine ansatte til kurs.