FA - Fellesadministrasjonen

Hvordan legger man opp et kurs?

125 views 26. juni 2019

Er du kursholder via OsloMet-akademiet? Her er introen til hvordan du kan legge opp et kurs.

Publisering

12 views 10. desember 2019

Gjennomføring av møte

13 views 10. desember 2019

Utsendelse av møtedokumenter

15 views 10. desember 2019

Kom i gang - Møte- og utvalgsmodulen for utvalgssekretær i Public 360

41 views 28. november 2019

Hvordan ta i bruk møte- og utvalgsmodulen i Public360

Kvalitet i utdanning

302 views 28. oktober 2019

Vi tegner og forklarer hvorfor emneevalueringene er så viktige for utviklingen av kvalitet i utdanningene våre på OsloMet.

Arbeidsgivers styringsrett i omstillingsprosesser

60 views 25. oktober 2019

Cecilie Haugen Horn er seksjonssjef ved avdeling for HR. Her snakker hun om jussen i omstillingsprosesser -hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre, og hvor går grensene?

Økonomi og virksomhetsstyring: Ny som leder med økonomiansvar

61 views 17. september 2019

Hva er det nyttig å sette seg inn i som ny leder når det gjelder økonomiområdet? Økonomidirektør Line Haugen i samtale med instituttleder Eirin Sæther.

Økonomi og virksomhetsstyring: Årshjul og styringsprosesser gjennom året

67 views 17. september 2019

Mål - plan – gjennomføring – rapportering. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Budsjett og økonomistyring

63 views 17. september 2019

Sammensetning og fordeling av inntekter og kostnader. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Strategi og styring

64 views 17. september 2019

Hvordan arbeider vi for å nå målene? Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Hvordan melde på dine ansatte til kurs?

79 views 21. juni 2019

Kort beskrivelse av hvordan man kan melde på sine ansatte til kurs.