FA - Fellesadministrasjonen

Presentasjon av styrekandidatene 2019

222 views 13. mai 2019

Kandidater til universitetsstyret får mulighet til å presentere seg for velgerne. 1 - Curt Rice, Brita Bye og Anders Dahle introduserer og forklarer prosessen videre. 2 - UF - kandidatene presenterer seg. 3 - TA - kandidatene presenterer seg.

Lederskifter teaser

36 views 10. mai 2019

Lederskiftets verktøykasse: Introduksjon til digital arbeidsbok om lederskifter.

Lederskifte kompetanseplan

31 views 10. mai 2019

Opprykksseminar

26 views 10. mai 2019

Dette opprykksseminaret ble holdt 10. april 2019 og var åpent for alle interesserte ansatte ved universitetet.

OsloMet er stolt deltaker i Pride

63 views 9. mai 2019

OsloMet deltar i Pride.

Søking i Public 360

233 views 9. april 2019

Filmen forklarer hvordan du søker i Public 360

Skiing in the City

301 views 27. mars 2019

Surrounded by forests, hills and water, Oslo's proximity to nature is unique. Join us as we follow several OsloMet employees who spent a recent workday skiing, snowboarding and enjoying the natural surroundings.

Innvilge et innsynskrav i Public 360

91 views 26. mars 2019

Alle kan, ifølge offentleglova, be om innsyn i OsloMet sine saksdokumenter. Her ser du hvordan du innvilger et innsynskrav i Public 360.

Tilpasning av skrivebord i Public 360

123 views 26. mars 2019

Opprettelse av eget skrivebord i Public 360 - hvordan opprette tilpassede grenseflater i Public 360 tilpasset dine arbeidsoppgaver.

Hvordan innvilge innsynskrav delvis i Public 360

197 views 26. mars 2019

Alle kan, ifølge offentleglova, be om innsyn i OsloMet sine saksdokumenter. Her ser du hvordan du delvis innvilger et innsynskrav i Public 360.

Hvordan avvise innsynskrav i Public 360

104 views 26. mars 2019

Alle kan, ifølge offentleglova, be om innsyn i OsloMet sine saksdokumenter. Her ser du hvordan du avviser et innsynskrav i Public 360.

Alumnitreff i København

154 views 6. mars 2019

Nettverksbygging og erfaringsutveksling med tidligere studenter ved OsloMet.