Digital historiefortelling

Video 4 av 9. Nasjonal konferanse om digital historiefortelling, arrangert på HiOA i 2014.