Digital historiefortelling

Video 8 av 9. Nasjonal konferanse om digital historiefortelling, arrangert på HiOA i 2014.