Den tyske klimaomstillingen

Klimakonferansen 2014
Lisa Bauch fra tyske IGBAU forteller om den tyske omstillingen til fornybare energikilder