Delbrøkoppspalting 3 (del 2)

Lengde:

25:22 min


Fagområde:

TKD - Teknologi, kunst og design


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

Elementaer-matematikk


Emneord:

Utekstet, 2014, Delbrøkoppspalting, Tore m. jonassen, MatematikkEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg