Delbrøkoppspalting 1

Lengde:

23:09 min


Fagområde:

TKD - Teknologi, kunst og design


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

Elementaer-matematikk


Emneord:

Utekstet, Matematikk, 2014, Delbrøkoppspalting, Tore m. jonassenEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg