Delbrøkoppspalting 1

Lengde:

23:09 min


Fagområde:

Teknologi, kunst og design


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

Elementaer-matematikk


Emneord:

Matematikk, 2014, Delbrøkoppspalting, Tore m. jonassenEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg