De glemte flyktningene

Broen til framtiden 2016 Jan Egeland, Flyktninghjelpen – De glemte flyktningene Mennesker flykter allerede på grunn av naturkatastrofer og manglende levegrunnlag, men får sjelden eller aldri flyktningstatus. Hva vil de voksende klimaendringene gjøre for sårbare mennesker verden over?

Lengde:

18:19 min


Fagområde:

SAM - Samfunnsfag


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Miljø, Klimakonferanse, Klima, Broen til framtiden, Broen til framtiden 2016, 2016, Jan Egeland, De glemte flyktningene, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst