Bruk av målekolbe

Videoen viser hvordan man bruer en målekolbe.