Broen til framtiden 2018 4/6: Naturens Rolle

«Det er ingen jobber på en død planet», sa lederen i den internasjonale fagbevegelsen på Broen til framtiden for to år siden. I denne sesjonen skal vi se på noe av det fantastiske naturen gir oss. Anne Sverdrup Thygeson (NMBU) og forfatter av boka Insektenes planet, tar oss med i skog og eng for å oppleve et rikt artsmangfold. Du får vite mer om insektenes økosystemtjenester – alt det nyttige de gjør for oss, og hvorfor vi bør ta vare på dem for framtidens skyld Christian Steel (Sabima) tar oss med til arenaen for orrleikene, nemlig myra, og dens viktige karbonlager og mangfold av sjeldne arter. Guri Bugge (Biogass Oslofjord) forteller mer om hvordan avfallet vårt kan gi opphav til klimajobber.