Broen til Framtiden 2016 3/17 - De glemte flyktningene

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Jan Egeland, Flyktninghjelpen – De glemte flyktningene Mennesker flykter allerede på grunn av naturkatastrofer og manglende levegrunnlag, men får sjelden eller aldri flyktningstatus. Hva vil de voksende klimaendringene gjøre for sårbare mennesker verden over?