Broen til Framtiden 2016 16/17 - En demokratisk klimakamp

En demokratisk klimakamp (EN) Sean Sweeney (Trade Unions for Energy Democracy).