Broen til Framtiden 2015 21/23 - Hva kan vi lære av våre nordiske venner?

Hans Henrik Samuelsen fra Danske Plan2b forteller om sine erfaringer.