Broen til Framtiden 2015 17/23 - Pensjonsfond ut av fossil energi

Historien om KLP som trakk seg ut av kull - Alfred Bjørlo, ordfører i Eid kommune for Venstre