Broen til Framtiden 2015 15/23 - Hvorfor en grønn skatte- og avgiftspolitikk gir økt sysselsetting

Bård Harstad, professor ved Økonomisk institutt, UiO