Broen til framtiden 2014 8/11- Oljen og vår todelte økonomi

De siste månedene har stadig flere ulike interessenter tatt til orde for at vi må ta på alvor hvordan den sterke oljesektoren skaper press i andre deler av økonomien. Er det mulig å få gjort noe med klimautfordringene i Norge uten å ta tak i en overopphetet norsk oljevirksomhet? Og er det mulig å redusere utvinningstempoet uten at norsk økonomi blir kastet ut i en økonomisk krise? Forsker Helge Ryggvik (Universitetet i Oslo) vil belyse disse spørsmålene fra ulike synsvinkler. Greenpeaces Truls Gulowsen blir debattlederen.