Broen til framtiden 2014 11/11 - Oppsummering og mulige veier videre

Klimakonferansen 2014
Forsker og forfatter av boka «100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!» Andreas Ytterstad, oppsummerer dagen og antyder veier videre.