Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

74 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.