Arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

#3 Offentlighet og møteplass

25 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#5 Markedsføring og publikumsutvikling

31 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#1 Hva er et bibliotek i dag?

31 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#2 Samfunnsmandatet

16 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

#4 Den ideelle biblioteksjef

26 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

38 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Skrivementor- noe for deg?

359 views 10. april 2015

Skrivementor - noe for deg?

418 views 10. april 2015

Skrivementor - noe for deg?

368 views 10. april 2015