Arkitektur i ungdomsskolen

Eva Lutnes presenterer et undervisnigsopplegg om arkitektur som hun har brukt ved Ener ungdomsskole.