Annette Risberg om mangfold

Annette Risberg fra Copenhagen Business School holder forelesning om mangfold. Forelesningen inngår i et kurs arrangert av HiOA-akademiet.