Å søke i CINAHL #2

Informasjon om hvordan man søker i CINAHL. Film 2 av 2.

Lengde:

07:44 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Lsb veiledning, Søkeord, Søk, Informasjonskompetanse, Kari kalland, 2016, CinahlEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg