Å søke i CINAHL

Video 2 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL.