Å søke i CINAHL #1

Informasjon om hvordan man søker i CINAHL. Film 1 av 2.

Lengde:

02:49 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

Lsb veiledning, Søkeveiledning, Informasjonskompetanse, 2016, Søkeord, Søk, Kari kalland, CinahlEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd