Å skrive en masteroppgave

Studentene Anna Maria Hall og Sølvi Christina Tellefsen forteller om hvordan det var å skrive en felles masteroppgave i jordmorfag.

Lengde:

10:14 min


Fagområde:

Helsefag


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

Samarbeid, Samskriving, Jordmorfag, 2016, Masteroppgave, Søvi christina tellefsen, Anna marie hallEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg