4/6 Broen til framtiden 2018 - Naturens Rolle

NB!

DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

«Det er ingen jobber på en død planet», sa lederen i den internasjonale fagbevegelsen på Broen til framtiden for to år siden. I denne sesjonen skal vi se på noe av det fantastiske naturen gir oss.
1 - Introduksjon ved Trygve Ulset og Dagfinn Hatløy
2 - Anne Sverdrup Thygeson (NMBU) og forfatter av boka Insektenes planet, tar oss med i skog og eng for å oppleve et rikt artsmangfold. Du får vite mer om insektenes økosystemtjenester – alt det nyttige de gjør for oss, og hvorfor vi bør ta vare på dem for framtidens skyld.
3 - Christian Steel (Sabima) tar oss med til arenaen for orrleikene, nemlig myra, og dens viktige karbonlager og mangfold av sjeldne arter.
4 - Guri Bugge (Biogass Oslofjord) forteller mer om hvordan avfallet vårt kan gi opphav til klimajobber.