3 - Kan oppdrettsnæringen være eller bli bærekraftig

Anne Lise Chapman (Direktør, TANGO SeaweedAS):
Makroalgedyrking som bidrag mot bærekraftig havbruk - økosystem., ressurskretsløp og sirkulær økonomi.
Siri Granum Carson (Førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU):
Bærekraftig oppdrett.
Guri Hjallen Eriksen (Stipendiat ved Institutt for offentlig rett, UiO/SALT Lofoten AS):
Regulering av oppdrettsnæringen: Hvordan ivaretas akvakulturlovens målsetninger relatert til næringens lønnsomhet, bærekraftig utvikling og verdiskaping på kysten?

Lengde:

01:41:35 min


Fagområde:

SAM - Samfunnsfag


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

2018, Anne Lise Chapman, Concerned scientist, Csn-konferansen 2018, Guri Hjallen Eriksen, Oppdrettsnæringen, Siri Granum Carson, UtekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst