1b Elementære likninger - Likninger med to ukjente