#1 Ungdatakonferansen 2014 før lunsj

Nye rammer for unge liv - En ny digital verden, tettere oppfølging fra foreldre og nye kompetansekrav i skole og arbeidsliv har endret ungdoms hverdagsliv ganske dramatisk. Ungdatakonferansen 2014 handler om oppvekstens nye innramming og hvordan dette påvirker ungdomstiden. Åpning av konferansen, Kåre Hagen, Leder for Nova Ungdoms hverdagsliv Sosiale Medier, Øystein Gilje, Universitetet i Oslo Familielivet, Helene Aarseth, Nova Skole – ungdom som elev, Anders Bakken, Nova Ungdomskultur, Viggo Vestel, Nova Spørsmål til de fire innlederne Intervju i pausen Kjersti Thoresen fra HiOA-tv snakker med forskningsleder Anders Bakken fra NOVA og forsker Guro Ødegård ved Institutt for samfunnsforskning.