Verktøy for å navigere i et skjønnsmessig juridisk landskap: erfaringer fra barnevernspedagogutdanning

Lengde:

16:30 min


Fagområde:

SPS - Senter for profesjonsstudier


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, Sps, Barnevernspedagog, Juss, Merete havre, 2015, SkjønnEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg