Verktøy for å navigere i et skjønnsmessig juridisk landskap: erfaringer fra barnevernspedagogutdanning

Lengde:

16:30 min


Fagområde:

Senter for profesjonsstudier


Kategori


Forelesningsrekker


Emneord:

Sps, Barnevernspedagog, Juss, Merete havre, 2015, SkjønnEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX