Verdighet

Forsker og post doc Anne Kari Tolo Heggestad tar for seg verdighetsbegrepet innenfor sykepleie og etikk.

Lengde:

03:28 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

2018, Anne kari tolo heggestad, Etikk, Sykepleie, Utekstet, VerdighetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst