Utveksling til Tanzania

Høgskolelektor Kirsten Vistnes forteller om utveksling til Tanga i Tanzania.

Lengde:

10:07 min


Fagområde:

HF - Helsevitenskap


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

2016, Kirsten, Tanzania, Utekstet, Utenlandsopphold, Utenlandsstudier, Utlandet, Utveksling, VistnesEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst