Utfordringer ved starten av studiet

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Lengde:

01:52 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Lsb veiledning, Norsk som andrespråk, Studieteknikk, Informasjonskompetanse, 2017, StartpakkaEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd