Ungdatakonferansen 2017

Hvert år arrangerer NOVA og HiOA denne konferansen hvor landets fremste forskere presenterer oppdatert forskning om ungdom. Målgruppen er de som jobber med ungdom til daglig. Temaet denne gang er de rammene stedet legger for ungdom og deres liv. Har lokalmiljøet endret betydning når mer av ungdomstiden tilbringes i utdanningsinstitusjonene, i organiserte fritidsaktiviteter og, ikke minst, digitalt? Hva er et godt sted å vokse opp – og hva kjennetegner steder der unge ikke føler seg hjemme? Hva definerer unge som sitt «sted»?
Les mer om Ungdata og Ungdatasenteret på www.ungdata.no

Foredragene:

Stedets betydning i tre generasjoner – Kristoffer Vogt, Universitetet i Bergen

Ungdomsblikk på sted

- Hva sier Ungdata? – Anders Bakken, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus

- Når ungdom får forme sitt sted – Aina Landsverk Hagen, AFI, Høgskolen i Oslo og Akershus

- Utsikt og innsikt fra Bytårnet, Filmon T. Misgane, Milian S. Clasén, Gabrielle Berge-Martens og Vanessa M. A. Wasenius, elever ved Bytårnet skole i Moss

Ung på bygda

- Utdanningsorientering blant ungdom i distriktene – Unn Doris Bæck, UiT, Norges arktiske universitet

- Ung ulvemotstand – bygd mot by? – Olve Krange, Norsk institutt for naturforskning

- Skeiv på bygda – Helga Eggebø, Nordlandsforskning


Urban oppvekst

- Oslo-ungdoms segregerte oppvekst - Jørn Ljunggren, Institutt for samfunnsforskning

- Unges kamp mot stedets rykte – Monika Rosten, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

- Sted, russetid og rusmiddelbruk – Patrick Lie Andersen, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus

Samtaler om stedets betydning

- En samtale mellom innledere, og spørsmål fra salen