Ungdata 2015 før lunsj

Ungdatakonferansen 2015 tar for seg sosiale forskjeller i ungdomstiden og hvordan oppvekst i familier med ulik økonomi og sosial status påvirker ungdommers hverdagsliv. Den ble ledet av Kari Anne Moe.

  • Åpning av konferansen, Curt Rice, rektor ved HiOA
  • Sosiale forskjeller i unge liv,  Anders Bakken, HiOA

 

Skole og overgang til voksenlivet

  • Møtet mellom hjem og skole, Unn- Doris K. Bæck, UiT Norges arktiske universitet
  • Frafall, alder og yrkesfagene, Kristoffer Chelsom Vogt, Universitetet i Bergen
  • På vei til jobb? Unge utenfor utdanning og arbeid, Christer Hyggen, HiOA
  • Spørsmål til de tre innlederne.

 

Lengde:

02:05:08 min


Fagområde:

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Ungdatakonferanse, Ungdata, Nova, 2015Embed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg

Gå rett til seksjon: