UB - Universitetsbiblioteket

Selfie og hjemmekontor

91 views 12. november 2018

Klassiske tabber når man skal lage videoforelesninger på kontoret eller hjemmekontoret. Filmet med Macbook Pro og iPhone 6. Kontaktperson for videoen: gabi@oslomet.no

Rapportskriving

506 views 5. juli 2018

Innføring i hvordan man skriver rapporter i bioteknologi og kjemi i henhold til IMRoD-strukturen.

Startpakka

556 views 23. mai 2018

Informasjonsfilm om Startpakka

Hvordan redegjøre

934 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Struktur

1.148 views 27. mars 2018

Videoen viser den enkleste formen for struktur kalt "fisken" og har en skriveøvelse om hvordan å lage disposisjon

Hvordan knytte refleksjon til teori

808 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur

Hvordan snevre inn en problemstilling

819 views 27. mars 2018

Videoen har skriveøvelser som hjelper i arbeidet med å lage problemstilling.

Hvordan drøfte

1.939 views 27. mars 2018

Et eksempel på hvordan man kan drøfte i en bacheloroppgave fra vernepleie