Tolking for barn

Lengde:

34:42 min


Fagområde:

Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker


Emneord:

2015, Barn, Tolking, TolkeutdanningEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX