Tolking for barn

Lengde:

34:42 min


Fagområde:

LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, 2015, Barn, Tolking, TolkeutdanningEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg