Tilgang hjemmefra til læringssenter og biblioteks ressurser

Lengde:

01:48 min


Fagområde:

LSB - Læringssenter og bibliotek


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, 2014, Bibliotek, Tigang hjemmefra, Læringssenter, Tidsskrifter, Databser, Lsb, EbøkerEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg