Tilgang hjemmefra til læringssenter og biblioteks ressurser

Lengde:

01:48 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

2014, Bibliotek, Tigang hjemmefra, Læringssenter, Tidsskrifter, Databser, Lsb, EbøkerEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg