Tagget med samsvar

SAMSVAR-seminar: Innvandreres møte med helsevesenet

282 views 2. februar 2018

De siste tiårene har Norge opplevd økt innvandring. Hva betyr dette for etterspørselen av offentlige helsetjenester, og hvor godt forberedt er tjenestene på å møte de nye brukernes behov?

SAMSVAR-spesial: Oslo -en god by å bli eldre i?

300 views 22. november 2017

SAMSVAR spesial: Dette er første del av en debattserie om utviklingen av en aldersvennlig by. Den første debatten arrangeres av HiOA i samarbeid med Oslo kommune, og handler om byliv, nærmiljø, fysisk aktivitet og uteområder.

SAMSVAR-seminar: arbeidsledige unge -merket for livet?

353 views 23. juni 2017

Arbeidsledighet kan sette dype spor i enkeltmenneskers liv. Slike spor kan få konsekvenser for unges muligheter i arbeidslivet både på kort og lang sikt.