Tagget med radiograf

Grunnleggende begreper i statistikk

637 views 20. juni 2018

Her forklares statistiske begreper som verdi, variabel (nominalnivå, ordinalt nivå og intervallnivå) og variableanalyse (frekvenser, sentraltendens og spredning)

Diagnostic medical ultrasound

226 views 26. februar 2018

CT Protocols

262 views 26. februar 2018

CT Protocols

194 views 26. februar 2018

Stroke imaging protocols

Radiografi øvingslabb Alpha

325 views 20. april 2016

Demonstrasjonsvideo om hvordan man starter opp og bruker røntgenutstyret på øvingslabb Alfa.

Radiografi øvingslabb Houndsfield

366 views 20. april 2016

Demonstrasjonsvideo om hvordan man starter opp og bruker røntgenutstyret på øvingslabb Houndsfield.