Tagget med personlig fortelling

Sprinteren

230 views 2. mai 2016

Å hoppe utfor et fjell

207 views 2. mai 2016

Den innbilt syke

221 views 2. mai 2016

Tatt av HiO

210 views 2. mars 2016

Bølger og bevegelse

194 views 2. mars 2016

Kjært barn har mange navn

213 views 2. mars 2016

Kvitt eller dobbelt

215 views 2. mars 2016

Å skjære ut min sjel

220 views 2. mars 2016

Ledelse betinger musikalitet

196 views 2. mars 2016