Tagget med nova

Ungdata Junior infofilm

572 views 22. februar 2018

Ungdatakonferansen 2017

584 views 28. november 2017

Hvert år arrangerer NOVA og HiOA denne konferansen hvor landets fremste forskere presenterer oppdatert forskning om ungdom. Målgruppen er de som jobber med ungdom til daglig. Temaet denne gang er de rammene stedet legger for ungdom og deres liv. Har lokalmiljøet endret betydning når mer av ungdomstiden tilbringes i utdanningsinstitusjonene, i...

#2 Ungdatakonferansen 2014 etter lunsj

335 views 13. oktober 2017

Nye rammer for unge liv En ny digital verden, tettere oppfølging fra foreldre og nye kompetansekrav i skole og arbeidsliv har endret ungdoms hverdagsliv ganske dramatisk. Ungdatakonferansen 2014 handler om oppvekstens nye innramming og hvordan dette påvirker ungdomstiden. Helse, rus og kriminalitet Psykisk helse, Ragnhild Bang Nes,...

#1 Ungdatakonferansen 2014 før lunsj

284 views 13. oktober 2017

Nye rammer for unge liv - En ny digital verden, tettere oppfølging fra foreldre og nye kompetansekrav i skole og arbeidsliv har endret ungdoms hverdagsliv ganske dramatisk. Ungdatakonferansen 2014 handler om oppvekstens nye innramming og hvordan dette påvirker ungdomstiden. Åpning av konferansen, Kåre Hagen, Leder for Nova Ungdoms...

#1 Ungdata 2015 før lunsj

452 views 10. oktober 2017

Ungdatakonferansen 2015 tar for seg sosiale forskjeller i ungdomstiden og hvordan oppvekst i familier med ulik økonomi og sosial status påvirker ungdommers hverdagsliv. Den ble ledet av Kari Anne Moe. Åpning av konferansen, Curt Rice, rektor ved HiOA Sosiale forskjeller i unge liv, Anders Bakken, HiOA Skole og overgang til...

#2 Ungdata 2015 etter lunsj

322 views 10. oktober 2017

Ungdatakonferansen 2015 tar for seg sosiale forskjeller i ungdomstiden og hvordan oppvekst i familier med ulik økonomi og sosial status påvirker ungdommers hverdagsliv. Den ble ledet av Kari Anne Moe. Fritid og deltakelse Sosiale ulikheter i idretten, Ørnulf Seippel, Norges idrettshøgskole. Kulturbærer eller politisk aktivist?...