Tagget med farmasøytisk forskning

Hvordan skrive et godt abstract

918 views 18. desember 2015

How to write an abstract

663 views 17. desember 2015

Utvikling av spørreskjema

354 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

1.234 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

1.099 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

798 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

675 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Hva er forskning

963 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Hva er forskning

1.070 views 10. april 2015

Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema

444 views 26. mars 2015

Video 1 av 2.