Tagget med elementær matematikk

Delvis integrasjon

285 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1a

282 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1b

258 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 2

274 views 9. april 2015

Integrasjon

356 views 9. april 2015

Video 1 av 3.

Integrasjon

285 views 9. april 2015

Video 2 av 3.

Integrasjon

279 views 9. april 2015

Video 3 av 3.

Mer om deriverbare funksjoner

255 views 9. april 2015