Studenters opplevelse av sammenheng mellom teori og praksis

Lengde:

03:48 min


Fagområde:

Senter for profesjonsstudier


Kategori:

Presentasjon


Forelesningsrekker:


Emneord:

Jens-christian smeby, Sammenheng mellom teori og praksisEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg