Studenters opplevelse av sammenheng mellom teori og praksis

Lengde:

03:48 min


Fagområde:

Senter for profesjonsstudier


Kategori

Presentasjon


Forelesningsrekker


Emneord:

Jens-christian smeby, Sammenheng mellom teori og praksisEmbed:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned undertekster


Link til EdX