Søketeknikk: Finn informasjonen du er ute etter

Lengde:

03:53 min


Fagområde:

LSB - Læringssenter og bibliotek


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Tekstet, Lsb veiledning, Startpakka, 2017, Søketeknikk, Databaser, Oria, InformasjonsinnhentingEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd